Thi công giải phóng mây và chuẩn bị đào móng

Jan 07, 2017

Thi công giải phóng mây và chuẩn bị đào móng. Ngày 7/01/2017 ngay sau buổi lễ giới thiệu rất thành công của dự án Xuân La, BGĐ công ty CP Vinaland và Đơn vị quản lý Công ty CP BIC Việt Nam đã tiến hành ngay công tác giải phóng mây mặt bằng và chuẩn bị thi công móng.

 

Vượt qua thời tiết khắc nghiệt cuối năm, anh em công nhân đã quyết tâm thực hiện theo kịp tiến độ mà chủ đầu tư đã đề ra.