Công ty cổ phần BIC Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Rainbow, đường 19/5 Khu đô thị Văn Quán,
Quận Hà Đồng, TP.Hà Nội

Email: info@bicvietnam.com

Điện thoại: 0433.120.118 - 0433.120.130 - 0433.544.888

Fax: 0433.120.119

Hotline: 01234.88.00.66